Медицински център

Medical LОТ

Комплексна високоспециализирана медицинска помощ в сектора на доболничната помощ, здравеопазване и професионална медицина.

Най-доброто обслужване от
2008

Кои сме ние?

Регистриран на 17.12.2008 г. в София, Медицински център (МЦ) МЕДИКАЛ разполага с модерна, добре оборудвана медико-диагностична лаборатория и е лидер в доболничната помощ за служители и работници от всички сектори на икономиката, поради:

15+ години

опит в областта

Сътрудничество с
LOT-CONSULT

the leading health and safety at work service provider in Bulgaria

Модерна апаратура за диагностика

Партньорства

с лекари, специалисти и експерти с дългогодишен опит

Централно разположение

адрес, в близост до повечето болници и МЦ в града

Нашите услуги

В MC MEDICAL LOT лекарите предоставят висококвалифицирана медицинска помощ в много области на медицината. Освен консултация и специализирано доболнично лечение, МЦ МЕДИКЪЛ ЛОТ предлага и услуги като: рехабилитация и физиотерапия, издаване на медицинска документация, поставяне на ваксини и др.

MC MEDICAL LOT има опит в работата със заети лица, предоставяйки професионални здравни грижи и обучения, включително обучение по първа помощ, обучение по GDPR, зелена икономика, управление на отпадъците и други обучения и консултации по теми за околната среда и общественото здраве.

Ръка за ръка с ЕС

Приоритет и крайна цел на MC MEDICAL LOT е предоставяне на медицински услуги на заетите и обучение на персонала по теми и нормативна уредба за безопасност и здраве при работа, като по този начин отговаря на изискванията на европейските стандарти за образование и квалификация. Целта и дейностите в рамките на тази мисия са съобразени с предстоящите промени на национално и международно ниво и определят основната стратегия за развитие на MC MEDICAL LOT.

Нашето развитие

Първи стъпки...

След устойчивост и успех, показани на национално ниво, MC MEDICAL LOT прави първите си стъпки на международната арена, особено в европейски проекти с различни партньори. Обсъждането и намирането на решения за сектора на здравеопазването и образованието е приоритет. Уникалната и разнообразна експертиза дава на MC възможността да участва активно в различни R&D проекти с различен капацитет.

Технологично развитие

Кандидатстването в инициативи по проекти на ЕС провокира MC MEDICAL LOT да бъде по-интерактивен за обмен/износ/импорт на опит със страните от ЕС, не само в медицинския сектор, но и в образованието (училищно, професионално и за възрастни). Във времената след COVID, MC MEDICAL LOT започна да бъде по-активен в технологичния и медицински ориентиран публичен сектор, като се стреми да придобие международен опит.

Бъдещето е пред нас

За целите на тази цел организацията планира да наеме професионалисти от различни области не само от медицината, но и във всички области на ИКТ, младежта, селското стопанство, възрастните и ПОО.

Готови ли сте да говорите с лекар?

Свържете се с нас!

Адрес: ул. Добрила 10, София 1606

Национален телефон: 0700 800 10

Телефонен номер: 029172913; 029172918

+359885356779

+359884056884

Електронна поща: office@medical-lot.com